Vận tải đường Thủy

Phương tiện vận tải - Tàu tự hành

Tàu tự hành
Tàu tự hành: Tàu tự hành có công suất từ 120cv ¸360cv, trọng tải từ 300T ¸1.450T, tổng công suất là 3.693cv, tổng trọng tải là 10.000T
Tàu tự hành 1000 tấn
Tàu tự hành 1400 tấn