QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông

Định kỳ hàng năm công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên để tổng kết các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm vụ đại hội trước và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tiếp theo hoặc chiến lược dài hạn hơn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Vận Tải và Xây Dựng TASEI

Địa chỉ : Số 30 Ngách 2 ngõ 218 Phạm Văn Đồng , Từ Liêm Hà Nội

Điện Thoại: 0168 672 6666

Email: tasei@gmail.com

Website: Tasei.com.vn