QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo thường niên

Hàng quý công ty có các báo cáo tài chính đã được soát xét để thông tin cho các nhà đầu tư về tình hình hoạt động của công ty trong quý, theo năm. Các báo cáo tài chính mô tả hoạt động của công ty trong quý. Nếu có sự điều chỉnh bộ phận kế toán, kiểm toán sẽ có trách nhiệm giải trình trước đại hội cổ đông và hội đồng quản trị công ty.

Mọi thông tin xin Qúy khách vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Vận Tải và xây dựng TASEI

Địa chỉ: Số 30/ 2/218 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện Thoại: 0168 672 6666

Email: taseijsc@gmail.com

Website: tasei.com.vn