Tin tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự nòng cốt

Chúng tôi liên tục tổ chức các đợt thi tuyển nhân sự với mục đích lựa chọn những nhận sự tốt nhất cho các dự án và dịch vụ sắp triển khai của công ty. Chúng tôi chào đón các...